• 0
Наименование на институцията: ДГ “Юначе”, с. Юнаците
Име на кампанията или инициативата: Безопасното движение има своите правила!
Кратко описание на инициативата:

Безопасното движение има свои правила! Кампанията ни е насочена към изграждане на елементарни представи и понятия за култура на движение, правилно и безопасно поведение на пътя.Как да пресичат безопасно децата в реална среда и важни правила за безопасност сътрудничи мл. инспектор Кирил Гьошев. В рамките на учебната година проведохме 8 инициативи.

Цели на инициативата:

Изграждане на елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на децата, като пешеходци.

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 16-09-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: В рамките на учебната година проведохме 8 инициативи на територията на детската градина и в населеното място, с любезното съдействие на мл. инспектор Кирил Гьошев.
Брой ангажирани участници: 74
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: