ДГ “Щастливо детство”, гр. Ветово

  • 3
Наименование на институцията: ДГ “Щастливо детство”, гр. Ветово
Име на кампанията или инициативата: "Ден за възпоменание жертвите от ПТП"
Кратко описание на инициативата:

На 16.11.2023г. децата от групите “Мики Маус” и “Дъга” проведоха беседа по темата “Ден за възпоменание жертвите при пътнотранспортни произшествия”, изработиха дипляни с послания и взеха участие в изложба от детски рисунки по темата.

На 17.11.2023г. децата от трета и четвърта възрастова група под ръководството на своите учителки излязоха на разходка и  връчиха послания и препоръки на минаващите родители и шофьори на превозни средства за разумно шофиране  за спазване правилата на пътя.

 

 

Цели на инициативата:

Превенция на рисковете за живота и здравето на децата. Подготвени деца в областта на обучението на децата по безопасност на движението по пътищата.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 17-12-2023
Период на кампанията – начална дата: 17-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 4-в детската градина, в центъра на града
Брой ангажирани участници: 50
Партньори на кампанията: Родители
Постигнати успехи и резултати: Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за любовта между хората, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата.