ДГ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили

  • 2
Наименование на институцията: ДГ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
Име на кампанията или инициативата: Остани жив! Пази живота!
Кратко описание на инициативата:

Екипът на първа група “Мечо Пух” в ДГ “Св. св. Кирил и Методий” твърдо вярва, че промяната започва от най-малките. За това всеки ден, под формата на игри и разговори, те учат своите възпитаници на правилата за безопасно движение по пътищата и се стараят да възпитат отговорни млади хора и бъдещи участници в движението по пътищата.

В своята работа през годините госпожа Симеонова и госпожа Юмерова стигнаха до извода, че наред с възпитанието на децата е нужно и възпитание и превъзпитание на родителите. Международната кампания Дни на безопасността на пътя с мото “Остани жив! Пази живота!” даде началото на съвместната работа на учители, родители и деца за намаляване на пътните инциденти с деца и повишаване културата на спазване правилата за движение.

Проведена беше родителска среща, на която се припомниха правилата за безопасно движение по пътищата на родителите и ролята на детското столче и предпазните колани за безопасността на пътниците в автомобила.

По повод инициативата Дни на безопасност на пътя 16-22 септември 2023 г. родителите записаха кратки клипчета с участието на децата си, които учителките сглобиха във филмче. Филмчето беше представено пред родителите и публикувано на фейсбук страницата на детската група, както и на сайта и фейсбук страницата на детската градина.

На 16.11.2023 г. световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП беше отбелязан с дидактични игри в интерактивната зала по БДП, където тригодишните малчугани влязоха в ролите на пешеходци, шофьори и пътни полицаи.

 

 

Цели на инициативата:

Целите, които госпожа Симеонова и госпожа Юмерова си поставят е възпитанието на децата в бъдещи отговорни участници в движението с непрекъснато сътрудничество от страна на родителите. Дете, което всеки ден обсъжда правилата за движение и има пред себе си позитивния пример на родителите си, е много по-вероятно да се превърне във възрастен съпричастен и отговорен към себе си и към околните на пътя. Намаляването на детския травматизъм по пътищата и броя на децата участници в ПТП започва още от най-ранна детска възраст. Целта на учителките е по време на целия четиригодишен престой на децата в детската градина с тях да се работи ежедневно и целенасочено по отношение на правилата за безопасно движение по пътищата, родителите да се привличат като активна страна в процеса, а заснемането на обучителни филмчета, съвместно с родители и деца, да стане ежегодна традиция.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 21-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 16-10-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Родителска среща, Отбелязване на Дни на безопасността на пътя със заснемане на образователно филмче, отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Проведени са в ДГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Две могили
Брой ангажирани участници: 23 деца, 22 родители, 2 учители, 2 помощник възпитатели
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: В резултат на проведените инициативи децата проявяват ежедневен интерес към правилата за движение. Родителите са привлечени като активни партньори в дейностите. Изработено е обучително филмче по темата.