ДГ ” Пъстро хвърчило”, с. Бяга

  • 0
Наименование на институцията: ДГ ” Пъстро хвърчило”, с. Бяга
Име на кампанията или инициативата: " Правила, правила- те ни пазят от беда ! "
Кратко описание на инициативата:

Инициативата „ Посланието на една усмивка” се проведе на 15.11.2019 г. в памет на жертвите на пътя. Екипът на ДГ „ Пъстро хвърчило”, заедно с малките ни възпитаници, техните родители и служители на РУ Пещера, поставихме цветя на пешеходната пътека в памет на жертвите загинали на пътя. Раздадохме на шофьорите усмивки с послания.

Цели на инициативата:

– Изграждане на култура на поведение у децата, с цел безопасност, като участници в движението; – фокусиране вниманието на участниците в движението по улиците и пътищата върху дисциплината на пътя и спазването на правилата; – насърчаване на родителите да дават добър пример за възпитаване на пътна култура у детето;

Целева група: , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 01-02-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-05-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: - Инициатива „ Посланията на една усмивка” по повод 17.11- Възпоменание на жертвите на пътя. - Беседа с полицай- ДГ „ Пъстро хвърчило” - През седмицата на мобилността се проведе състезание за майсторско каране на тротинетки и велосипеди- ДГ „ Пъстро хвърчило” - „ Световната седмица за безопасност по пътищата” отбелязахме със състезание „ Правила, правила- те ни пазят от беда!”- ДГ „ Пъстро хвърчило” - Инициативата„ Пътувам с училищен автобус” за децата от подготвителна група- град Брацигово -Инициатива по повод Световния ден на Земята. Съчетахме разходката с разделно изхвърлянето на отпадъци и упражнихме правилата за безопасно движение в реална пътна среда. - Разходка до центъра на селото по повод инициатива „146г. от гибелта на Апостола”- село Бяга
Брой ангажирани участници: 60
Партньори на кампанията: Родители, РУ Пещера
Постигнати успехи и резултати: Изграждане на култура на поведение у децата, с цел безопасност, като участници в движението.