ДГ “НЕЗАБРАВКА”, гр. Кричим

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “НЕЗАБРАВКА”, гр. Кричим
Име на кампанията или инициативата: ВНИМАНИЕ, УЛИЦА!
Кратко описание на инициативата:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ, ПОДВИЖНИ И ДИДАКТИЧНИ ИГРИ, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТАБЛА СЪС СНИМКОВ МАТЕРИАЛ, ИЗЛОЖБИ И КОНКУРСИ, ДИСКУСИЯ С РОДИТЕЛИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДРУГИ.ЗАКУПУВАНЕ НА КНИЖКИ ПО БДП И НАПРАВА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА.

Цели на инициативата:

ДА СЕ ИЗГРАДЯТ У ДЕЦАТА ЕЛЕМЕНТАРНИ И ОБЩИ ПРЕДСТАВИ ЗА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ И НАЧАЛНИ УМЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ КАТО ПЕШЕХОДЦИ.

Целева група: , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 16-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 16-09-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 8 СЪБИТИЯ В ДГ И НА УЛИЦАТА
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията: ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУ СТАМБОЛИЙСКИ, УЧИТЕЛИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ПЕНСИОНЕРИ.
Постигнати успехи и резултати: ДЕЦАТА НАУЧИХА КАКВО Е ПЛАТНО, ТРОТОАР И ЗНАЯТ КОЙ, КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖИ. ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ ИГРАЕ БЕЗОПАСНО, КЪДЕ Е ОПАСНО И ЗАЩО. УМЕЯТ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ В ЕЛЕМЕНТАРНА ПЪТНА СИТУАЦИЯ, СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ.