ДГ “Калина Малина”, гр. Пазарджик

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “Калина Малина”, гр. Пазарджик
Име на кампанията или инициативата: За да ни има утре, всичко започва от днес!
Кратко описание на инициативата:

За да ни има утре, вичко започва от днес! -Ден на спирачките -Децата не са възрастни -Детето е уязвимо, когато е само на пътя -Ден без автомобил на детска градина -Нека възпитаваме децата си в спазване на правила

Цели на инициативата:

Да подобрим пътната безопасност като: -играем жизненоважна роля в защита на децата -преподаваме послания за спасяване на живота на децата и по-широко насърчаване на пътната безопасност -повишаваме осведомеността за рисковете по пътищата, която е от решаващо значение за всички нас.

Целева група: , , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 02-04-2019
Период на кампанията – начална дата: 30-10-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5 проведени събития- Детска градина "Калина Малина"
Брой ангажирани участници: 795
Партньори на кампанията: Родители и общественост
Постигнати успехи и резултати: Подобряване на пътната безопасност чрез лична ангажираност и сътрудничество.