ДГ “Звездица Зорница”, гр. Бургас

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “Звездица Зорница”, гр. Бургас
Име на кампанията или инициативата: "Да боядисаме пешеходната пътека"
Кратко описание на инициативата:

На 15 септември 2023 година се реализира отговорната акция “Да боядисаме пешеходната пътека”. С това мероприятие се стартираха дейностите по годишния план на обучението по БДП в детската градина. Проведени бяха три открити ситуации с официални гости и родители. Планираните игри в практическите дейности с деца имаха за цел да затвърдят основните правила за движение по улиците и  умението да си отговорен участник в пътното движение – като пешеходец, като водач на превозно средство, както и като пътник в превозно средство.

Цели на инициативата:

Да се поднови пешеходната пътека в близост до централния вход на детската градина; да се актуализират познанията на децата за безопасно и правилно пресичане на улица; да се привлекат родителите на децата като партньори в обучението по БДП в детската градина.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 31-10-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 3 - в двора и в близост до детската градина
Брой ангажирани участници: 70
Партньори на кампанията: Община Бургас, Фондация "Безопасни улици за Валя", Областна Дирекция на МВР, Отдел охранителна полиция, Сектор пътна полиция, Комисията по пътна безопасност към Община Бургас
Постигнати успехи и резултати: Обновена пешеходна пътека, привлечени са родителската и местната общност, активират се отговорните институции, които осигуряват безопасност на децата и живущите в район "Зорница".