• 0
Наименование на институцията: ДГ “Дъга” гр. Пловдив
Име на кампанията или инициативата: "Пътувам с автобус"
Кратко описание на инициативата:

По нашия проект направихме едно незабравимо пътуване с автобус. При предварителната подготовка, запознахме децата със презентацията ” Трите правила на улицата”, с което ги направихме съпричастни към нашата идея. Изработихме автобуси от отпадъчен материал / празни кутии от прясно мляко/, моделирахме превозни средства. В деня на тръгване помолихме родител, който работи в МВР да обясни на децата правилата за улично движение. На гърба на всяко дете закачихме надпис “пази децата”. Качихме се на автобуса и се отправихме към площадката по БДП, на която изиграхме няколко игри, свързани с безопасността на движение.Прибрахме се в детската градина доволни и щастливи от приятните изживявания.

Цели на инициативата:

Чрез игри, познания и творчество да се обогатят и усъвършенстват знанията на децата за безопасно придвижване с автобус в гадска среда.

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 01-10-2019
Период на кампанията – начална дата: 30-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5 - дг "Дъга", гр. Пловдив, район Северен
Брой ангажирани участници: 32
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Практически децата показаха своите знания и умения, свързани с безопасността на движение по улицата.