Волво Груп България ЕООД и Транспрес ООД

  • 0
Наименование на институцията: Волво Груп България ЕООД и Транспрес ООД
Име на кампанията или инициативата: „Виждам те. Виждаш ме.“
Кратко описание на инициативата:

“Виждам те. Виждаш ме.” е международна образователна кампания, разработена от Volvo Trucks специално с фокус върху безопасната интеракция между велосипедистите и камионите на пътя. Тя предлага съвети в теоритична и практическа част и се провежда вече в над 20 държави по света. В България кампанията се провежда от началото на 2019 година съвместно с логистичната компания Транспрес. Обучители са професионални шофьори на камиони от Транспрес и Volvo Trucks, които доброволно участват в кампанията в цялата страна. Проектът е подкрепен от Главна дирекция “Национална полиция”. В теоритичната част на обучението учениците се запознават със спецификите на движението на камионите на пътя, кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Експерти от ГД „Национална полиция“ запознават участниците с правилата за велосипедистите до и над 12 години. В практическата част учениците имат възможност да се качат в кабината на камион, за да могат лично да видят къде са „мъртвите точки“, в които шофьорът не може да ги види в огледалата.

Цели на инициативата:

Програмата е част от цялостната политика на Volvo Trucks за намаляване на инцидентите на пътя с участие на камиони Volvo до 0. Целта е повишаване на информираността на децата и велосипедистите за спецификите на движение на камионите и съответно намаляване на риска от инциденти до минимум. Над 600 деца на възраст между 10 и 15 години (от 4-ти до 9-ти клас) от цяла България са обучени за няколко месеца. В събитията участват и учителите им, което изгражда устойчива мрежа за предаване и споделяне на знанието. Благодарение на широкото медийно отразяване – общо 265 репортажа и публикации в десетки национални и регионални медии, полезната информация за правилата за безопасна интеракция и намаляването на риска е достигнала до милионна аудитория.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 19-04-2019
Период на кампанията – начална дата: 29-06-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Проведени са 9 събития в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Свищов и Кърджали.
Брой ангажирани участници: 600
Партньори на кампанията: Главна дирекция “Национална полиция”.
Постигнати успехи и резултати: Над 600 ученици на възраст между 10 и 15 години бяха запознати със спецификите на движение на камионите на пътя, кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Всички деца се качиха в кабината на камион, за да могат да видят къде са “мъртвите точки”, в които шофьорът не може да ги види в огледалата. Събитията в страната бяха широко отразени от национални и местни телевизии, радиа, вестници, интернет сайтове и социални медии – общо 265 репортажа и публикации.