Вера Черкезова, Светлана Кабаиванова, Милен Ангелов, Методи Вълчев,Мария Колева, Лили Спиридонова /Екипът на радио Веселина/

  • 39
Наименование на институцията: Вера Черкезова, Светлана Кабаиванова, Милен Ангелов, Методи Вълчев,Мария Колева, Лили Спиридонова /Екипът на радио Веселина/
Име на кампанията или инициативата: Радио Веселина
Кратко описание на инициативата:

За трета поредна година радио Веселина подкрепи националната кампания на ГД “Национална полиция” – “Безопасно лято”. 
От 3 юли 2023 г до 3 септември 2023 г, всеки ден в ефира на радио Веселина, по 5 пъти на ден, звучаха специалните 17 лични послания на водещите на медията, пречупени през Закона за движение по пътищата, най-честите нарушения и др., касаещи пътната безопасност на всички участници в движението. Ние вярваме, че добрият личен пример и съвет, който даваме може да накара много хора да се замислят, че спазването на правилата на пътя не изисква много, но означава много – спасява човешки животи.
Пътната безопасност отдавна е кауза на радио Веселина и ние няма да спрем с призивите, инициативите и кампаниите. През 2024 г ни предстои сезон 5 на кампанията за безопасно шофиране на сутрешния блок “Капучино” – “Мисия отговорен шофьор”.

Цели на инициативата:

Кампания за намаляване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци, както и призив за отговорно шофиране и спазване на всички правила на пътя.

Целева група: , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Национален ефир, 9 седмици, Всеки ден по 5 различни послания
Брой ангажирани участници: 6 души /екипът на радио Веселина/
Партньори на кампанията: Отдел "Пътна полиция" към ГД "Национална полиция"
Постигнати успехи и резултати: Достигната е аудитория около 1 млн и 300 хиляди души, пресметната на база извадка от представително проучване на GARB за месеците юли и август 2023 г