Венелина Лазарова – Национална телевизия Българе

  • 1
Наименование на институцията: Венелина Лазарова – Национална телевизия Българе
Име на кампанията или инициативата: Национална телевизия Българе
Кратко описание на инициативата:

74 минутно предаване посветено на безопасността за движение по пътищата.

Цели на инициативата:

Телевизия Българе като медиа тази година застана зад каузата за безопасност на движение по пътищата, поради което през цялата година в актуалните предавания на телевизията се обръщаше внимание на проблема, като се канеха гости,излъчваха се видео и снимкови материали.

Целева група: , , , , , , , ,
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане:
Брой ангажирани участници: 3000
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: