Асоциация на българските застрахователи

  • 0
Наименование на институцията: Асоциация на българските застрахователи
Име на кампанията или инициативата: Без грешки на пътя - тест за пътна безопасност
Кратко описание на инициативата:

Има грешки, които са поправими. Но понякога грешките на пътя не могат да бъдат поправени!

Затова е много важно да познавате и спазвате правилата за безопасност на пътя!

Тестът „Без грешки на пътя“е за да се провери дали се познават основните правила за безопасност на пътя и да се научат повече за тях!

В периода на играта от 16 ноември до 7 декември 2022 г. се проведе игра с награди, базирана на теста “Без грешки на пътя”. В нея се включиха рекорден брой участници –  66 513 души. Индивидуалните участници са 7 585, а в категорията групови участници – училища, детски градини и други организации – са се включили 58 928 деца. Това е второто издание на играта. В първото издание, проведено през 2021 г., участие взеха общо 19 380 души.

 

Цели на инициативата:

Запознаване на децата с основните правила за безопасност на пътя.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 66 513
Брой ангажирани участници:
Партньори на кампанията: МВР, Гаранционен фонд
Постигнати успехи и резултати: