Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения от страната 2019