GDPR

Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) е набор от закони за защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз.

При подаване на „Заявление за участие“ в която и да е от категориите в конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“ Вие доброволно ни предоставяте личните си данни и се съгласявате със следното:

Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ може да събира, съхранява и използва следните видове лична информация:

– информация включваща вашия IP адрес, посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация и всякакъв вид информация която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

– информацията, която въвеждате в нашия уебсайт, при подаване на „Заявление за участие“ – името ви, имейл адреса ви, уебсайта ви, Фейсбук старницата ви, името на организацията която представлявате, телефонният ви номер, снимки, видео клипове и всички останали данни описани в заявленията.

– информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

– информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

– всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тези Условия.

При подаване на „Заявление за участие“ се приема, че сте се запознали с настоящите Условия и Декларирате, че разполагате със съгласието за обработка на лични данни на трети лица.

Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ не носи отговорност при липса на съгласие за използване на лични данни на трети лица, когато лицето подало заявлението е Декларирало такова.

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази Условия или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

– Подготовката, организацията и провеждането на конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“, което включва поставянето на личната ви информация /или част от нея/ на уебсайта, Фейсбук станицата, бюлетина, e-mail кампании, презентации и други необходими материали.

– По време на обсъждането за избор на победителя, цялата информация която ни предоставите ще бъде показана на членовете на журито за конкретната година;

– Информация съдържаща лични данни ще бъде оповестена по време на церемонията по връчване на призовете на победителите в конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“;

– Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ НЯМА да предостави личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

– За целите на конкурса част от личните Ви данни /име на кампанията, уебсайтът Ви, снимки и видеоклипове, участници и др./ ще бъдат оповестени публично и ще останат на сайта за конкретната година. При попълване на заявленията е обозначено кои данни се показват публично и кои не.

– За да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама);

– Отговор на запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с конкурса;

– Други цели свързани с конкурса

– Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

– Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

Предприели сме разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация. Съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Въпреки това, с приемането на тези Условия, Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ запазва правото си да променя настоящите Условия когато това е необходимо. Ваша отговорност е да проверявате за актуализации в тази страница на уебсайта ни.