Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации

Уважаеми кандидати,

Бихме искали да ви насърчим и окуражим да кандидатствате с проекта, инициативата или кампанията за безопасност на пътя, които сте осъществили.

При номинирането ние не взимаме предвид колко сте големи, какъв бюджет сте изразходвали за провеждането на активностите или колко души сте ангажирали. Не е нужно да сте похарчили огромна сума пари за отпечатване на листовки и излъчване на видеоклип или да имате под ръка армия от PR-специалисти. Инициативата ви може да засяга, например, въвеждане на специални мерки, отнасящи се към поведението на пътя на собствените ви служители.

Имайте предвид, че не можете да участвате с проект или активност, която е част от вашите задължения или основната ви дейност.

Журито ще отличи всяка добра идея, всяко оригинално хрумване по темата, свързано с намаляване на пътния травматизъм. Важно е какъв е резултатът, който сте постигнали до момента и дали предвиждате в бъдеще това да продължи. Както вече е модерно да се казва – дали вашият проект или инициатива имат устойчивост.

Постарали сме се да опростим максимално процедурата по кандидатстването без да изискваме от вас да ни изпращате купища документи.

Най-важното е какъв е вашия принос за безопасността на пътя, колкото и скромен да е той. А нашата цел е да направим така, че всички да научат за това.

Желаем ви успех!

Краен срок за кандидатстване:


През изминалите години в тази категория бяха номинирани много кампании, но отличие получиха девет от тях:

  • 2011 г. – “EКО България” ЕАД
  • 2012 г. – “Каменица” АД
  • 2013 г. – “Загорка” АД
  • 2014 г. – “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД; Специална награда – “Иншурънс БГ”
  • 2015 г. – “Петрол” АД
  • 2016 г. – Пернo Рикaр България
  • 2017 г. – “НИС ПЕТРОЛ” ЕООД – Бензиностанции Газпром; Автошкола “Василеви”
  • 2018 г. – “Солвей Соди” АД
  • 2019 г. – Волво Груп България и Транспрес

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община