Номинации 2019

Номинации за Годишни награди за пътна безопасност за 2019

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община