Галерия 2019

"Годишните награди за пътна безопасност" за 2019 бяха раздадени на 28 януари 2020 г. от 18:30 ч. в Сити Марк Арт Център.

Галерия

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община