Награди 2019

НОМИНАЦИИ

ВИЖ

ЦЕРЕМОНИЯ

ВИЖ

ГАЛЕРИЯ

ВИЖ

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община