За фондацията

Годишни награди за пътна безопасност

Фонфация “Годишни награди за пътна безопасност” е основана през 2011 година и има за цел да поощри, номинира и отличи всички положителни инициативи за пътна безопасност в следните категории:

Организиране на ежегоден конкурс за връчване на годишни награди за пътна безопасност в различни категории;

Стимулиране, популяризиране и поощряване на добри практики за пътна безопасност;

Стимулиране, популяризиране и поощряване на добри практики за пътна безопасност;

Превенция по отношение пътната безопасност и борба с пътния травматизъм;

Реализация на програми за пътна безопасност, развитие и закрила на всички участници в движението;

Организиране, финансиране, подпомагане на проекти и разработване на програми свързани с безопасността на движение по пътищата, както и участие и предложение при промяна на нормативната база в областта на пътната безопасност;

Да съдейства за промяна на законодателството към изравняване с европейските стандарти в областта на пътната безопасност.


Учредителите на Фондация “Годишни награди за пътна безопасност” са хора с опит и активно отношение към проблемите на безопасността на пътя:

Любка Маринова

Служила дълги години като инспектор в отдел Пътна полиция. Позната е на широката общественост като говорител на столичния КАТ – Пътна полиция и като инициатор и участник в много инициативи за пътна безопасност.

Владимир Тодоров

Председател на УС на Българска асоциация на пострадали при катастрофи – неправителствена организация, която осъществява взаимодействие с държавни органи, институции, бизнеса и неправителствени организации, с цел подобряване на пътната безопасност и намаляване и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, както и активно защитава правата на жертвите на автомобилни катастрофи. За времето на своето съществуване, асоциацията е провела десетки кампании за безопасност по пътищата в партньорство с КАТ, Българския червен кръст, Съюза на автомобилистите в България (САБ) и други организации.

Светослав Костов

Журналист, автор и водещ на едно от най-популярните и обичани радиопредавания “Хора, пътища, автомобили” (Хоризонт, БНР), предпочитано от хората на път, заради полезната иформация за пътната обстановка и трафика, както и призивите за толерантност и спазване правилата на пътя от всички участници в движението.

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община