Жури

на Годишните награди за пътна безопасност

Журито, състоящо се от представители на:

  • Фондация “Годишни награди за пътна безопасност”
  • Главна дирекция “Охранителна полиция”, Отдел “Пътна полиция”
  • Български червен кръст
  • Министерство на транспорта
  • Столична Община
  • Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
  • Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”
  • и журналисти

ще оценява постъпилите проекти в различните категории.

Журито на Годишни награди за пътна безопасност

Целта на конкурса е да се популяризират добрите практики и проекти в областта на безопасността на движението, да се споделят нови идеи и да се привличат нови партньори за каузата, както и да се създадат контакти между участниците с цел доразвиване и усъвършенстване на вече съществуващи инициативи.

Основният акцент винаги ще бъде спасяването на живота и опазването на здравето ни, а не състезателното начало.

За да изберем победителите в шестте категории, всяка година членовете на журито заседават с часове.