Дари

Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ бе създадена през 2011 година с цел организиране и провеждане на конкурс за реализирани инициативи в областта на пътната безопасност и предотвратяване на пътно транспортни произшествия.

За да номинирме и отличим добрите практики, имаме нужда от средства.

С всяко Ваше дарение ще ни помогнете да разпространим добрите практики и да повишим културата на пътя.

Фондация “Годишни награди за пътна безопасност”

Първа инвестиционна банка.

IBAN: BG07 FINV 9150 10UB 3986 33

BIC: FINVBGSF

Съгласно закона, Дарения направени от ЮЛ намаляват облагаемия им доход.