Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения

Уважаеми кандидати,

Бихме искали да ви насърчим и окуражим да кандидатствате с проекта, инициативата или кампанията за безопасност на пътя, които сте осъществили.

Мащабът, бюджетът или броят на участниците във вашия проект не са от голямо значение при номинациите.

Журито ще отличи всяка добра идея, всяко оригинално хрумване по темата, свързано с намаляване на пътния травматизъм (например, обучения, сформиране на групи по безопасност на движението, организиране на извънучебни мероприятия, изграждане на площадка или друго съоръжение за пътна безопасност и др.

Важно е какъв е резултатът, който сте постигнали до момента и дали предвиждате в бъдеще това да продължи. Както вече е модерно да се казва – дали вашият проект или инициатива имат устойчивост.

Постарали сме се да опростим максимално процедурата по кандидатстването без да изискваме от вас да ни изпращате купища документи.

Дайте личен пример, за да ви последват и други. Нашата цел е да направим така, че всички да научат за вашия принос (колкото и скромен да е той) към пътната безопасност.

Желаем ви успех!

Краен срок за кандидатстване:


Отличени участници през годините:

Изумително е колко усилия полагат възпитателите от цялата страна, за да научат “малките хора” как да се движат безопасно на улицата. Това е категорията в която получаваме най – много заявления за участие и именно поради тази причина тук са най–много отличени участници през годините:

  • 2011 г. – ЦДГ 64 “Вяра, Надежда, Любов” – София; 138 СОУ “Проф. Васил Златарски”;
  • 2012 г. – ОДЗ № 3 “Делфинче” – Варна;
  • 2013 г. – ОУ “Алеко Константинов” – Перник; Специална награда – СОУ “Иван Вазов” – гр. Плевен;
  • 2014 г. – Първа езикова гимназия – Варна; Специална награда – ЦДГ “Веселина”;
  • 2015 г. – ОДЗ “Червена шапчица” – гр. Септември; ОДЗ №7 “Слънчо” – гр. Пазарджик; Специална награда – ОДЗ № 7 “Детелина” – гр. София;
  • 2016 г. – Детска градина “Осми март” – гр. Търговище; Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив
  • 2017 г. – ДГ “Пламъче” гр. Ямбол; СУ “Методий Драгинов” с. Драгиново; ОУ “Алеко Константинов” гр. Пловдив; Студентския съвет към УХТ в град Пловдив
  • 2018 г. – ДГ “Юрий Гагарин” гр. Пазарджик; 10-то ОУ “Алеко Константинов” гр. Перник; ЧДГ “Мечтатели” гр. Варна; СУ “Панайот Волов” гр. Каспичан
  • 2019 г – Детска градина № 44 „Валентина Терешкова“, гр. Варна; Детска градина № 180 “Зайченцето бяло”, с. Герман; 109-то училище “Христо Смирненски”

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община