Архив

Връчване на Годишни награди за пътна безопасност

ЗА 2019

ВИЖ

 

ЗА 2018

ВИЖ

ЗА 2017

ВИЖ

 

ЗА 2016

ВИЖ

ЗА 2015

ВИЖ

ЗА 2014

ВИЖ

 

ЗА 2013

ВИЖ

 

ЗА 2012

ВИЖ

ЗА 2011

ВИЖ

 

С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община