loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

« Всички номинации в категория Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Наименование на учебното заведение:  ДГ "Изгрев"
Населено място:  гр.Пещера
Име на кампанията или инициативата:  “ НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ –СПАСИ ЖИВОТ“
Кратко описание на инициативата:
Традиция е всяка учебна година в ДГ“Изгрев“ да провеждаме мероприятия и инициативи, свързани с безопасността на децата по пътя,за повишаване културата на пътя и предотвратяване на пътно транспортни произшествия.
2018-2019г. протече под мотото“ НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ –СПАСИ ЖИВОТ“.
Цели на инициативата:
Целта на нашите инициативи е да разширяваме и обогатяваме знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина
Инициативите ни са насочени към децата- пешеходци, децата - водачи на велосипеди, децата-пътници.

Целева група:  пешеходци, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  15.09.2018
Период на кампанията – крайна дата:  31.05.2019
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
Във връзка с набелязаните цели,приоритети и направления ,през месец ноември 2018г. в ДГ“Изгрев се реализира:
1. открита практика в Трета група на тема:”Улично движение”
2.Проведохме и открити моменти по групи,
3. изложба на детско творчество по темата,
4.наблюдения на кръстовища със светофар, пешеходна пътека, кръгово движение, пътни знаци и други елементи на пътната среда и участници в пътното движение,
5.мултимедийни презентации,анкети с родители.
6.Завършек на тази поредица от дейности, , посветени на безопасното движение по пътищата, беше шоу “ НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ-СПАСИ ЖИВОТ“.
Шоуто беше проведено в два етапа – във физкултурния салон на детската градина и в градския парк с участието на различни обществени институции под формата на състезателни игри, етюди с герои, тематична музика, песни, танци и гатанки.

Брой ангажирани участници:  100
Партньори на кампанията:
-Община Пещера
-КАТ
-Родителите на децата
-общински детски гради
Постигнати успехи и резултати:
Децата осъзнават нуждата от спазване на правила за безопасно движение. Повечето осъзнават ,че на улицата е опасно без придружител.
Разширихме и обогатихме знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 15:02 на 04.11.2019

Вижте всички номинации