loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

Вижте всички номинации
Наименование на институцията:  Район "Сердика" - Столична община
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Академия по безоапсност на движението и приложно колоездене
Кратко описание на инициативата:
Акцентът е насочен към подрастващите и ползването на различни видове транспорт за придвижване. Целта е съхраняване на живота и здравето на децата, опазване на околната среда и намаляване на разходите. По време на Академията по безопасност на движението и приложно колоездене, чрез богатата анимационна програма Район „Сердика“ – Столична община, привлича деца на възраст от 7 до 15 години в неформална, извънучилищна среда да придобиват знания, умения и опит както за познаване и спазване на правилата за движение на пътя, така и за изграждане на отговорно отношение към членовете на екипа, към личната безопасност и съпричастност към потребностите на връстниците. Безопасното управление на велосипед, предимствата на алтернативните избори за опазване на чиста околна среда, за здравословен начин на живот на подрастващите, както и на отговорно живеене и общуване в милионния град са предпоставка за продължаване на проекта и разширяване на териториите и действието му.
Цели на инициативата:
Разширяване на обхвата с извънкласни дейности за деца, изграждане на партньорства: с образователните институции, с експерти, със специалисти и учители в областта на БДП и познаване на правилата. Създаване на Клубове по приложно колоездене. Целогодишно провеждане на заниманията по Безопасност на движението с участие на деца и ученици от различни целеви групи. Аргументиране и формиране на положително отношение както към спорта, така и към спазване на правила през целия жизнен цикъл на човека.
Целева група:  пешеходци, водачи, пътници, велосипедисти, деца, употреба на алкохол, колани, висока скорост
Период на кампанията – начална дата:  01.04.2018
Период на кампанията – крайна дата:  30.10.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
7събития:-Републикански шампионат по безопасност на движението и приложно колоездене–20-22.04.2018 г. зала Триадица,град София;-Академия по безопасност на движението и приложно колоездене ММЦ Приморско10-20.08.2018 г.;
Деца от 106 ДГ „Кн. Мария Луиза“ се включиха в игра–как да се движат безопасно с малки електрически автомобили, с велосипеди и тротинетки-пред ЦГМ;
Мини турнир по Народна топка–пред Център за градска мобилност–локално платно бул. „Кн. М.Луиза“-20.09.2018 г.;
-Европейска седмица на мобилността – „Комбинирай!Движи се“, пл. Лъвов мост - 20.09.2018 г. Отбори по приложно колоездене от 14 СУ,29СУ,58 ОУ, 59 ОУ, 48 ОУ и 60 ОУ участваха в демонстрационно състезание;
-Прокламирана беше Декларация на децата за несъгласие с агресията на пътя и призив към възрастните – да са отговорни и да спазват правилата;-Пожарникари от 02 ПСПБЗН направиха демонстрация на оборудван специализиран автомобил пред децата и участниците в събитието за справяне с пожар или екстремна ситуация.
Брой ангажирани участници:  480
Партньори на кампанията:
Под патронажа на кмета на Район „Сердика“–СО–инж. Тодор Кръстев; Българска асоциация на застрахователните брокери;Сдружение „Алианс за обучение и квалификация- АОК“;СО- Дирекция „ПИСТ“; 02 ПСПБЗН и 02 РУ – СДВР; Фондация „Приказка за пътя“;АК „Север“;ЦГМ; БЧК – Столична организация;ГД „Национална полиция“;ОДМВР – Бургас;Цветелина Рандева – говорител на ОДМВР Бургас;Кмета на град Приморско – д-р Д. Германов;Пътна полиция – Приморско, Пожарна служба - Приморско.
Постигнати успехи и резултати:
В проекта децата участват на доброволен принцип, без ограничение и диференциране по различни принципи или показатели. Екипът на проекта обедини 15 специалисти, родители, настоятели и експерти в областта на мобилността и пътната безопасност, които имат опит и компетентност за работа с деца в посочената възрастова група/7-15 години/.СО-район "Сердика" има положителна нагласа и готовност да сподели добри практики и устойчиви постижения, които са плод на почти 10 годишен труд на експертен екип от служители в районната администрация, на учители и родители, с неизменното участие на децата от училища и детски градини. Район „Сердика” – СО оценява важността на обучението за придобиване на знания и умения у младите хора - учениците и децата за познаване и спазване на правилата за движение на пътя, за споделяне на европейските ценности за мобилност и чиста околна среда, за комуникация и верен избор при придвижване с различни средства, в това число и с велосипед, както и за провокиране изява на индивидуалните творчески заложби, на младите хора. Устойчивостта на инициативата и след приключване на проектните дейности се потвърждава и по време на учебната година, когато вниманието на децата без прекъсване е насочвано към познаване и спазване на правилата за движение на пътя. Това са доказателства за обоснованата необходимост да продължим работата си с децата за опазваме живота и здравето им на пътя и в средата, в която живеят.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 14:32 на 27.12.2018

Вижте всички номинации