loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в София

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ № 49 ,,Радост''
Населено място:  София
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Правилата знам, мога да се движа сам!
Кратко описание на инициативата:
Изграждане на интерактивна площадка по БДП и Приложно колоездене в двора на ДГ № 49 ,,Радост", съвместно с СО, СБДДС и БНТ
Цели на инициативата:
Опазване на живота и здравето на децата, като преки участници в движението по пътищата
Целева група:  пешеходци, водачи, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  10.10.2017
Период на кампанията – крайна дата:  10.10.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
ДГ № 49 ,,Радост'' бе включена в календарния план на Столична община, като се проведе откриване на площадката, съвместно с СО, БНТ И СБДДС и Пътна Полиция
Брой ангажирани участници:  450
Партньори на кампанията:
Столична община, СБДДС, БНТ и Пътна полиция
Постигнати успехи и резултати:
Обучение на децата за спазване на правилата за движение, като преки участници
Видео от инициативата:   виж в нов прозорец
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 14:00 на 03.11.2018

Вижте всички номинации