loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в София

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ № 49 ,,Радост''
Населено място:  София
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Правилата знам, мога да се движа сам!
Кратко описание на инициативата:
В изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България - /2011-2020 г./ - „Безопасността на движението е право и отговорност на всички, и Общинска програма - /2011-2020г./, за опазване живота и здравето на децата, като участници в пътното движение в ДГ № 49 ,,Радост“ има изградена Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене.
Колегията на ДГ № 49 ,,Радост“, работи за изграждането и подобряването на възпитателно-образователния процес по пътна безопасност и повишаването на културата на поведение на децата, още от най-ранна детска възраст на пътя, като участници в пътното движение. Формиране на практически умения за адекватно приложение на знанията по БДП., както и създаване на практически атрибути и модели за демонстрация на придобитите знания и умения на децата чрез ситуации при променящи се условия с цел безопасно движение.
Мисията на детското заведение е опазване живота и здравето на децата не само в престоя им в детското заведение, но и като участници в пътното движение. Необходимостта е продиктувана от тревожната статистика на КАТ за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици.Затова обръщаме голямо внимание на този проблем. Работим за подобряване на превантивната и учебно – възпитателната дейност по пътна безопасност още най-ранна детска възраст. В ДГ № 49 ,,Радост“ има квалифицирани учители преминали курс по ,,Методика на обучението по БДП“ и курс по ,,Технология на интерактивното обучение по БДП в предучилищна възраст. Очакваме едно по- различно поколение, с по-съвременно мислене и с повече дисциплина на пътя.
Откриването на площадката по БДП и приложно колоездене в двора на ДГ № 49 ,,Радост“остана в спомените на деца, родители и гости, като един незабравим, слънчев, изпълнен с много емоции ден.
Предстои през м.април Открита практика, на подготвителните групи ,,Невенче“: и ,,Детелини“ за повишаване на транспортната култура и поведение на пътя, където децата ще демонстрират своите знания и умения.
Цели на инициативата:
Опазване на живота и здравето на децата, като преки участници в движението по пътищата
Целева група:  пешеходци, водачи, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  10.10.2017
Период на кампанията – крайна дата:  10.10.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
ДГ № 49 ,,Радост'' бе включена в календарния план на Столична община, като се проведе откриване на площадката, съвместно с СО, БНТ И СБДДС и Пътна Полиция
Брой ангажирани участници:  450
Партньори на кампанията:
Столична община, СБДДС, БНТ и Пътна полиция
Постигнати успехи и резултати:
Обучение на децата за спазване на правилата за движение, като преки участници
Видео от инициативата:   виж в нов прозорец
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 14:00 на 03.11.2018

Вижте всички номинации