loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ "СЛЪНЧО"
Населено място:  Пещера
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Малки пешеходци
Кратко описание на инициативата:
Формиране на система от знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на движение по пътя. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното преодоляване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
Цели на инициативата:
Възпитание и обучение на децата по безопасност на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
Целева група:  пешеходци
Период на кампанията – начална дата:  01.10.2018
Период на кампанията – крайна дата:  01.12.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
12броя събития в гр. Пещера
Брой ангажирани участници:  60
Партньори на кампанията:
община Пещера
Постигнати успехи и резултати:
1. Развиване сензориката на децата;
2. Различават улично платно, тротоар;
3. Знаят кой,къде се движи;
4. Знаят , че не трябва да се движат сами;
5. Знаят къде е опасно да се движат и защо;
6. Умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
7. Спазват определени правила при движение;
8. Знаят къде е опасно и безопасно да се играе;
9. Умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния;
10. Правят елементарни констатации на пътна ситуация;
11. Търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 12:41 на 06.11.2018

Вижте всички номинации