loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ "Слънчо"
Населено място:  Пазарджик
Име на кампанията или инициативата:  „БИБИТКО – училище за безопасно движение по пътищата за деца и родители”
Кратко описание на инициативата:

Безопасността и опазването на живота на децата е най-важната задача на възрастните. Всички искаме да видим децата си щастливи и здрави. Следователно безопасността на живота им е от първостепенно значение. Всеки родител иска да вярва, че с детето му няма да се случи нищо ужасно по пътя. Но в съвременния свят човек не трябва да разчита на случайността. С развитието на технологиите в нашата страна, както и в целия свят, броят на пътнотранспортни произшествия също се увеличава: според статистиката всяка десета жертва на пътнотранспортно произшествие става дете и особено много случаи има през лятото. Най-често това се дължи на неспазването на правилата за движение. В края на краищата е трудно за детето да разбере какво е спирачното разстояние, времето за реакция на водача или потока на движение. Децата често страдат от липса на разбиране за опасността, породена от колата. Ние всички живеем в едно общество, в което е необходимо да се спазват редица правила и разбира се, правилата за поведение в пътно-транспортна ситуация. Най-малкото неспазването на определени правила на пътя води до редица сериозни последици.
Децата в предучилищна възраст обаче са специална категория пешеходци. Във връзка с възрастовите особености, характеристика на психо-физическото развитие, децата възприемат обкръжаващата ги реалност по различен начин. В много отношения те възприемат реалността чрез призмата на техния "детски свят". Те са по-малко ориентирани в заобикалящата ги действителност, често подценяват възможната заплаха, те са импулсивни и непредсказуеми. Ето защо ние, възрастните, носим огромна отговорност за нашите деца, за да станат участници в пътя. Тъй като ние сме показател за децата. Буквалното тълкуване на правилата за поведение на пътя е чуждо за тях и рядко се придобива изцяло.
Несъмнено възпитанието на детето започва в семейството, така че най-важният фактор за включването на децата в етиката на пътното и транспортното поведение са родителите. Най-важният елемент от обучението е и личният пример на родителите. Въпреки това, родителите не винаги могат да подхождат професионално към обучението по правилата на пътя, като вземат предвид възрастовите характеристики на децата.
Учебният процес обаче не може да се подходи едностранно. Подготовката на "млад пешеходец" трябва да се извършва съвместно. В това трябва да вземат участие и родителите и децата и педагозите, както и други образователни институции. Предвид важността на работата в тази посока и факта, че градината е основната стъпка в системата на образованието и личното развитие на детето.
Осъзнавайки сериозността и на проблема и за постигане на високи резултати бе изготвен и заложен за изпълнение през учебната година мини-проект ” БИБИТКО – училище за безопасно движение по пътищата за деца и родители”
Цели на инициативата:
• изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за предвижване като пешеходци
• целенасочено ангажиране на родителите от групата и въвличането им в съвместни дейности, стимулиране на отговорно отношение и поведение спрямо техните деца, както и мотивиране за споделяне на положителен опит в прилагането на правилата на поведение на пътя.

Целева група:  пешеходци, водачи, пътници, деца
Период на кампанията – начална дата:  15.09.2017
Период на кампанията – крайна дата:  31.05.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
1.„Родители на пътя” – тренинг-м.Септември-родители,педагози, ДГ "Слънчо"
2.„Мамо, тате, научи ме, покажи ми правилно…..” - тест м.Октомври-родители, педагози-ДГ "Слънчо"
3.„18-ти ноември – ден за възпоменаване жертвите от ПТП” - диплянка-м.Ноември-родители, деца,педагози- ДГ "Слънчо"
4.„С мама и татко на път” - изложба-м.Март-деца,родители- ДГ "Слънчо"
5.„Бременските музиканти тръгват на път” – театър „ЧАР”- м.Април деца,театър „ЧАР”- ДГ "Слънчо"
6.„ Научих правилата – далеч съм от бедата”-празник по БДП м.”Май” деца, родители, педагози- ДГ "Слънчо"
7Разглеждане и усвояване на художествена литература, песни, презентации,ДИ,ПИ.- срок постоянен-деца, педагози- ДГ "Слънчо"
Брой ангажирани участници:  100
Партньори на кампанията:
Активни партньори в броекта бяха всички родители на децата, колеги,театър "ЧАР" - гр. Пловдив
Постигнати успехи и резултати:
•подобряване културата на поведение на улицата, както на децата, така и на техните родители.
•повишаване на социалната компетентност на децата в предучилищна възраст.
•формиране на готовността на децата за самостоятелно решаване на проблема на здравословен начин на живот и сигурност, интелигентен поведение в извънредни ситуации, формиране на устойчиви умения на самосъхранение.
•участие на родителите в образователния процес в предучилищна възраст, оказване стимулиране на родителите да са активна страна в развитието на детето си, засилване на интереса на родителите и сътрудничество с детската градина.

Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 18:28 на 02.12.2018

Вижте всички номинации