loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в София

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  Детска градина № 121
Населено място:  София, район "Нови Искър"
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  "Спри, детето запази". В тази връзка изграждане на учебна площадка по безопасно движение и приложно колоездене в ДГ № 121.
Кратко описание на инициативата:
С изграждането на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоедене се подобри възпитателния процес по пътна безопасност с децата от детското заведение.Обучението се провежда в защитена територия, на в една реална пътно-транспортна обстановка.В интересни и забавни игри децата научават основните и най-важни правила на уличното движение, усещат опасностите на пътя в реален план, правилата на безопасното движение на пътя, кой какво право има и защо.Децата научават да назовават и разпознават елементите на пътната среда и различните участници в пътното движение,назовават и разбират понятията улица,правила за пресичане, детска площадка.Получават практически умения да се опазят и да спазват правилата за безопасност по пътищата.
Цели на инициативата:
Основната цел е опазване живота и здравето на децата на пътя.Децата да бъдат обучени как да се опазят на пътя.Познаване на правилата за безопасно движение.Преоритет е активната превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в движението по пътищата.Осъществява се ефективно обучение и възпитание в посока изграждане на практически умения и навици за защита и самозащита при екстремални условия.Подобрява се сътрудничеството дете-родител-детска градина.
Целева група:  деца
Период на кампанията – начална дата:  01.06.2018
Период на кампанията – крайна дата:  30.09.2018
Обхват на кампанията:  национален
Брой проведени събития и място на провеждане:
Планирани обучителни и практически ситуации, заложени в организацията на обучение по БДП.Забавни и интересни игри на учебните площадки в детското заведение и филиала му.Състезателни игри с велосипеди /малки и големи/ с участие на родителите.Седмица на безопасността по пътищата с различни инициативи и дейности.Предвиждам Празник по БДП в детската градина с участие на други детски градини от района.
Брой ангажирани участници:  150
Партньори на кампанията:
Столича община,Дирекция"ПИСТ"при СО, СБДДС към СО, район "Нови Искър",БНТ,Детски център"Весел столичен светофар", родители.
Постигнати успехи и резултати:
Детското заведение и неговия филиал разполагат с необходимите условия за работа по БДП с изградени пътни трасета , хоризонтална пътна маркировка и цялостна организация на движението, съобразени със ЗДП и възрастта на децата.Нашите деца да станат верен коректив на своите родители и по-възрастните участници в пътното движение.Послание към всички шофьори - да бъдат внимателни,дисциплинирани и толерантни на пътя и да не забравят, че равностойни участници в пътното движение са всички деца!
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 12:04 на 30.11.2018

Вижте всички номинации