loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ "Здравец"
Населено място:  Пловдив
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Ден по безопасност на движението по пътищата
Кратко описание на инициативата:
Всяка учебна година провеждаме за всички деца от детската градина "Ден по безопасност на движението по пътищата" чрез игрови ситуации, дидактични игри, подвижни игри, музикално-подвижни игри, сценки, стихотворения, песни или чрез театрална постановка.
Цели на инициативата:
Целта на инициативата е чрез възпитателно-образователния процес в детската градина да се изградят елементарни представи и понятия за пътно движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.
Целева група:  пешеходци, деца
Период на кампанията – начална дата:  17.09.2012
Период на кампанията – крайна дата:  22.02.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
Проведени са шест мероприятия във физкултурния салон на детската градина.
Брой ангажирани участници:  160
Партньори на кампанията:
Учителите от детската градина.
Постигнати успехи и резултати:
Разпознават, наименоват и изброяват: елементите на пътната среда, участниците в движението, безопасни и опасни места за игра, превозни средства. Демонстрират основните правила за безопасно поведение като пешеходец в детската градина.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 17:41 на 28.11.2018

Вижте всички номинации