loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

Вижте всички номинации
Наименование на институцията:  Община Челопеч
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Изграждане на полигон за приложно колоездене; Поставяне и поддръжка на пешеходен светофар на Главен път I-6 - София-Бургас; Създаден детски клуб по приложно колоездене; Ежегодно финансиране на националния отбор по приложно колоездене, за участие в Европейско първенство; Домакин на Първи кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене
Кратко описание на инициативата:
Изграждане на полигон за приложно колоездене; Поставяне и поддръжка на пешеходен светофар на Главен път I-6 - София-Бургас; Създаден детски клуб по приложно колоездене; Ежегодно финансиране на националния отбор по приложно колоездене, за участие в Европейско първенство; Домакин на Първи кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене
Цели на инициативата:
Целта на Община Челопеч е да ограмотява, още в ранна детска възраст, най-малките жители на общината, относно движението на пътищата, поради което е сформиран и клуб по приложно колоездене. Обучението на децата се развива в две направления - безопасно управление на велосипед, при участие в движението и познания по правилника за движение по пътищата. Изграден е и Полигон за приложно колоездене в границите на общината.
Целева група:  пешеходци, водачи, пътници, велосипедисти, деца, висока скорост
Период на кампанията – начална дата:  01.01.2018
Период на кампанията – крайна дата:  31.12.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
1. Първи кръг от Републикански шампионат по приложно колоездене в Община Челопеч
Брой ангажирани участници:  54
Партньори на кампанията:
Съюз на българските автомобилисти и РУП - гр. Пирдоп
Постигнати успехи и резултати:
Обогатяване на пътната култура при децата и повишаване тяхната бдителност, като участници в движението по пътищата.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 13:22 на 22.11.2018

Вижте всички номинации