loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

Вижте всички номинации
Наименование на институцията:  Община Мирково
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Подобряване на пътната безопасност в зоните с повишен риск на територията на община Мирково
Кратко описание на инициативата:
Ръководството на Община Мирково идетифицира проблем относно повишения риск от ПТП в определени райони на територията на общината. В тази връзка беше изработен нов "План за организация на движението на територията на с. Мирково", създаде се и се прие "Наредба за организация на движението на територията на община Мирково". В допълнение към това се изработи и "Транспортно-комуникационно проучване на критични ключови зони, част от пътната мрежа на с. Мирково". Този план позволи на администрацията да идентифицира местата, на които има риск от възникване на ПТП. Идентифицираните зони с повишен риск, бяха разделени на: Зона с преминаващи деца; Зона с обществено предназначение; Зона за спорт и отдих; Зона за търговия. Община Мирково въведе и паспортизация на пътните знаци на територията на с. Мирково, като експеримент за ежегодно обследване на състоянието на пътната безопасност.
Цели на инициативата:
Да се подобри пътната безопасност в община Мирково, чрез въвеждането на адекватни мерки за управление на риска;
Да се повиши сигурността на пешеходците и най-вече на децата около обществените зони;
Да се намалят ПТП на територията на община Мирково;
Да се приведе в годност организацията на движението на територията на община Мирково, съобразно Европейските тенденции и Националните изисквания.
Целева група:  пешеходци, водачи, пътници, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  01.09.2017
Период на кампанията – крайна дата:  01.09.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
2 /два/ броя, село Мирково
Брой ангажирани участници:  100
Партньори на кампанията:
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА
Постигнати успехи и резултати:
Повиши се безопасността на движение на територията на община Мирково;
Бяха обучени общинските служители да са в състояние и в бъдеще да управляват проблемите на безопасността на движение по пътищата.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 09:40 на 21.11.2018

Вижте всички номинации