loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ"Слънце"
Населено място:  гр.Пловдив
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Площадка по БДП
Кратко описание на инициативата:
Развитието на личността се извършва в тясна връзка със средата. Това напълно важи и за детето като участник в пътното движение. Колкото по-пълно и по-добре възприема то заобикалящата го среда, толкова по-сигурно ще се чувства като участник в движението.
Ние, възрастните, вече сме се приспособили към интензивното пътно движение. На същото трябва да научим и децата.
Ръководени от тази идея, и със съдействието на Пътна полиция - Пловдив, в детска градина „Слънце”, решихме да създадем и обособим площадка по БДП, която да дава възможност на децата да участват в реални ситуации, запознавайки се и спазвайки правилата на пътното движение.
Цели на инициативата:
1.Децата да усвоят основни понятия от пътното движение и правилата за безопасност.
2.Да се запознаят с основните пътни знаци
3.Да наблюдават, коментират и анализират пътни ситуации.
4.Да овладяват знания и умения в чисто практически и игров план.
Целева група:  пешеходци
Период на кампанията – начална дата:  14.11.2018
Период на кампанията – крайна дата:  31.05.2019
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
Ситуации по БДП във всички възрастови групи през месец ноември.

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Nova-ploshtadka-po-bezopasnost%C2%A0na-dvizhenieto-v-DG-Slunce-v-Plovdiv-828356
Брой ангажирани участници:  220
Партньори на кампанията:
Пътна полиция - Пловдив
Постигнати успехи и резултати:
От създаването на площадката по БДП, в детската градина се наблюдава повишен интерес към пътното движение от страна на децата. Те с удоволствие и интерес го посещават и взимат участие в различни образователни форми, които обогатиха знанията, уменията и отношенията, свързани с правилата за движение.
https://www.marica.bg/detski-obuvki-napomnqt-za-zimnite-gumi-na-kolata-snimki-Article-169054.html
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 13:51 на 20.11.2018

Вижте всички номинации