loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  Детска градина "Осми март"
Населено място:  Пловдив
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Уча правилата за безопасно движение
Кратко описание на инициативата:
През седмицата за изучаване на правилата по БДП,се концентрира вниманието на децата върху безопасното предвижване и необходимостта от всекидневното спазване на тези правила.Те се упражняват в различни ситуации на пътя и придобиват знания и опит за безопасно поведение на пътя.
Цели на инициативата:
1.Възприемане предназначението на пътните знаци
2.Осмисляне нормите на поведение при придвижване по улицата от позицията на пешеходци,шофьори и възрастни
3.Регулиране поведението на децата,съобразно нормите и правилата за безопасност.
Целева група:  деца
Период на кампанията – начална дата:  12.11.2018
Период на кампанията – крайна дата:  16.11.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
1.Ситуации по БДП в ДГ-във втора "А",трета"А",четвърта "Б" -по групите в ДГ
2.Изложба на рисунки- трета"А",трета"Б",четвърта"А"и "Б"-във фоайето на ДГ
3.Макет на улично движение-втора"А"група-във фоайето на ДГ
4.Практическа ситуация по БДП-втора"А"група в двора на ДГ
5.Празник по БДП в ДГ-във фоайето на ДГ
Брой ангажирани участници:  231
Партньори на кампанията:
Родителите на децата от групите
Постигнати успехи и резултати:
Децата познават основни пътни знаци,светлите на светофара и тяхното значение.
Те участват адекватно в предложени ситуации на пътя като пешеходци,възрастни или шофьори.
Осмислят безопасното поведение на пътя като необходимост.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 18:51 на 19.11.2018

Вижте всички номинации