loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДГ „Райна Княгиня“
Населено място:  гр. Панагюрище
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Правилата за движение ако знаеш, спокойно ще се движиш и играеш
Кратко описание на инициативата:
Динамиката на съвременното ежедневие все повече увеличава риска от пътно– транспортни произшествия в страната ни.Сред всички участници в движението една от най– рисковите групи е тази на децата от предучилищна възраст. В тази възраст детето трудно съумява да управлява своето поведение. Психическата и физическата му незрелост, отсъствието на ориентировъчна способност оказват влияние при взимането на правилно решение в рискови ситуации.
Предучилищната възраст е сензитивен период, подходящ за въздействие върху детето, с цел усвояване на система от знания, умения и компетентности, съдействащи за адекватното му ориентиране в заобикалящия го свят, както и за обогатяване на представите и развитие на вниманието му.
Ето защо в ДГ „ Райна Княгиня“ , наред със задължителния хорариум ситуации по БДП, ежегодно организираме разнообразни атрактивни инициативи, които допълнително обогатяват детския познавателен и практически опит в тази посока.
През изминалата учебна година акцент в работата ни по БДП беше организиране на поредица мероприятия, съвместно с органи на Пътна полиция– гр. Панагюрище, ученици от училище „Проф. Марин Дринов“ , включени в проект „Млад регулировчик“ , както и вълнуващи, незабравими и поучителни срещи с куклени герои от театрални постановки.
При посещенията на служители от Пътна полиция в детската градина децата осъзнаха значимостта на техния труд за осигуряване реда и спокойствието на пътя и в тяхно лице откриха „приятели“ , на които винаги могат да се доверят при необходимост. На Празника по БДП, със специален гост татко– полицай, с много настроение и заслужено самочувствие децата демонстрираха знания и практически умения, проявени в интересни игри.
Не по– малко „важни“ за децата бяха срещите с по– големите ученици, включени в проект “Млад регулировчик“. Проявената отговорност от малки и големи през годината беше взаимна. Големите загрижено предаваха своя опит за правилно поведение на улицата, а малките съсредоточено ставаха по– знаещи в съвместните игри, по– спокойни и уверени на пътя.
Изключително вълнуващи за децата бяха и срещите с героите от театралните постановки, в които трябваше да помагат при разрешаването на проблемни пътни ситуации. Това естествено им доставяше удоволствие, тъй като ги поставяше в позиция на „знаещи, можещи и уверени“, развиваше детската толерантност и транспортна култура.
А ние, техните учители , сме удовлетворени, когато децата твърдят: „Правилата за движение ако знаеш, спокойно ще се движиш и играеш!“
Цели на инициативата:
Овладяване на трайни знания, формиране на практически умения и устойчиви компетентности у децата, гарантиращи адекватно поведение на улицата.

Поставяне на децата в реална пътна обстановка.

Придобиване на знания и формиране на умения за движение с велосипед в градски условия.

Развиване на пътна толерантност и транспортна култура у децата.
Целева група:  пешеходци, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  01.01.2018
Период на кампанията – крайна дата:  31.05.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
11 проведени събития
Място на провеждане: ДГ „Райна Княгиня“ – централна и филиална сграда, Градски парк, предварително набелязани маршрути, осигуряващи осъществяване целите на мероприятията
Брой ангажирани участници:  97
Партньори на кампанията:
Служители от Пътна полиция, ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ръководителите на проекта им, родители, учителите на подготвителните групи в ДГ „Райна Княгиня“
Постигнати успехи и резултати:
Децата пълноценно и с повишен интерес усвоиха богат набор знания, придобиха необходимите умения и компетентности, които с лекота интегрираха в игри и други дейности. Резултатите от проведената изходяща диагностика бяха значително по– високи.

Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 18:58 на 17.11.2018

Вижте всички номинации