loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

Вижте всички номинации
Наименование на институцията:  РУ - Девня при ОД на МВР Варна
Име на кампанията или инициативата:  Детско полицейско управление
Кратко описание на инициативата:
Обучение на деца от 3-ти клас на СУ "Васил Левски" гр. Девня за придобиване на навици и умения:
- за правилно пресичане и недопускане на нарушения по ЗДП;
- оказване на първа помощ на пострадали лица от ПТП и други злополуки;
- за полицейска лична защита;
- опазване на своя живот и този на приятелите си;
- за работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях;
- права и отговорности пред обществото;
- изграждане на доверие към органите на МВР.
Обучението е от служител на РУ - Девня, като всеки месец са провеждани по 3 занятия с времетраене 1 (един) учебен час. В края на обучението е организирана екскурзия с образователна цел до Националният историко-археологически резерват „Плиска“. През месец юни част от децата взеха участие в проведено национално състезание на тема Детско полицейско управление. За всички деца участвали в инициативите са осигурени тениски с логото на Детско полицейско управление.
Цели на инициативата:
- ранна превенция на подрастващите;
- утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната;
- създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;
- изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност.
Целева група:  пешеходци, пътници, велосипедисти, деца, колани
Период на кампанията – начална дата:  01.01.2018
Период на кампанията – крайна дата:  15.06.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
-18 проведени занимания с времетраене 1(един) учебен час;
-проведена екскурзия с образователна цел;
-участие в национално състезание.
Брой ангажирани участници:  25
Партньори на кампанията:
СУ "Васил Левски" гр. Девня;
Български червен кръст;
Регионално управление на образованието;
Община Девня
Постигнати успехи и резултати:
Придобили навици и умения за правилно пресичане и недопускане на нарушения по Закона за движение по пътищата, като пешеходци и велосепедисти, оказване на първа помощ на пострадали лица от ПТП и други злополуки, полицейска лична защита, работа в екип, изграждане на доверие и уважение към органите на МВР.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 14:40 на 16.11.2018

Вижте всички номинации