loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ЦДГ " Детски рай"
Населено място:  Велинград
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  Нашата улица
Кратко описание на инициативата:
Децата различават и изброяват основните елементи на улицата; Знаят къде се движат пешеходците и къде превозните средства. Разпознава светлините на светофара.
Цели на инициативата:
Запознаване с правилата за движение по улиците.
Целева група:  деца
Период на кампанията – начална дата:  15.10.2018
Период на кампанията – крайна дата:  12.11.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
Две проведени събития на площатката по БДП;
Брой ангажирани участници:  15
Партньори на кампанията:
Директора на ЦДГ, учителите
Постигнати успехи и резултати:
Децата умеят правилно да пресичат на пешеходна пътека.
Знаят основните елементи на улицата.
Познават светлините на светофара.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 20:27 на 12.11.2018

Вижте всички номинации