loading...
тел. 02/952-6666   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в България

Вижте всички номинации
Наименование на учебното заведение:  ДЕТСКА ГРАДИНА"ИЗГРЕВ"
Населено място:  гр.ПЕЩЕРА
Име на кампанията или инициативата:  На червено спри - на зелено премини, спаси живот
Кратко описание на инициативата:
Традиция е всяка учебна година в ДГ“Изгрев“ да провеждаме мероприятия и инициативи, свързани с безопасността на децата по пътя, за повишаване културата на пътя и предотвратяване на пътно-транспортни произшествия.
2017-2018г. протече под мотото “НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ – СПАСИ ЖИВОТ“.
Шоуто беше проведено в два етапа – във физкултурния салон на детската градина и в градския парк с участието на различни обществени институции под формата на състезателни игри, етюди с герои, тематична музика, песни, танци и гатанки.
Цели на инициативата:
Формиране на начални представи на децата от предучилищна възраст и изграждане на умения за ориентиране в пътната среда.
Целева група:  деца
Период на кампанията – начална дата:  15.09.2017
Период на кампанията – крайна дата:  31.05.2018
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
1.Oткрита практика в Трета група на тема: ”Улично движение”;
2.Изложба на детско творчество по темата;
3.Мултимедийни презентации, анкети с родители;
4.Общоградско шоу “НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ - СПАСИ ЖИВОТ“.
Брой ангажирани участници:  116
Партньори на кампанията:
1.КАТ-МВР;
2.Родителите на децата от ДГ"Изгрев";
3.Останалите детски градини от гр.Пещера.
Постигнати успехи и резултати:
Разширяване и обогатяване знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 13:04 на 12.11.2018

Вижте всички номинации