loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации

« Всички номинации в категория Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации

Наименование на юридическото лице:  Волво Груп България ЕООД и Транспрес ООД
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампания или инициатива:  „Виждам те. Виждаш ме.“
Кратко описание на кампанията:
: “Виждам те. Виждаш ме.” е международна образователна кампания, разработена от Volvo Trucks специално с фокус върху безопасната интеракция между велосипедистите и камионите на пътя. Тя предлага съвети в теоритична и практическа част и се провежда вече в над 20 държави по света. В България кампанията се провежда от началото на 2019 година съвместно с логистичната компания Транспрес. Обучители са професионални шофьори на камиони от Транспрес и Volvo Trucks, които доброволно участват в кампанията в цялата страна. Проектът е подкрепен от Главна дирекция “Национална полиция”. В теоритичната част на обучението учениците се запознават със спецификите на движението на камионите на пътя, кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Експерти от ГД „Национална полиция“ запознават участниците с правилата за велосипедистите до и над 12 години. В практическата част учениците имат възможност да се качат в кабината на камион, за да могат лично да видят къде са „мъртвите точки“, в които шофьорът не може да ги види в огледалата.
Цели на инициативата:
Програмата е част от цялостната политика на Volvo Trucks за намаляване на инцидентите на пътя с участие на камиони Volvo до 0. Целта е повишаване на информираността на децата и велосипедистите за спецификите на движение на камионите и съответно намаляване на риска от инциденти до минимум. Над 600 деца на възраст между 10 и 15 години (от 4-ти до 9-ти клас) от цяла България са обучени за няколко месеца. В събитията участват и учителите им, което изгражда устойчива мрежа за предаване и споделяне на знанието. Благодарение на широкото медийно отразяване – общо 265 репортажа и публикации в десетки национални и регионални медии, полезната информация за правилата за безопасна интеракция и намаляването на риска е достигнала до милионна аудитория.
Целева група:  водачи, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  19.04.2019
Период на кампанията – крайна дата:  31.10.2019
Обхват на кампанията:  национален
Брой проведени събития и място на провеждане:
Проведени са 9 събития в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Свищов и Кърджали.
Брой ангажирани участници:  600
Партньори на кампанията:
Главна дирекция “Национална полиция”.
Постигнати успехи и резултати:
: Над 600 ученици на възраст между 10 и 15 години бяха запознати със спецификите на движение на камионите на пътя, кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Всички деца се качиха в кабината на камион, за да могат да видят къде са “мъртвите точки”, в които шофьорът не може да ги види в огледалата. Събитията в страната бяха широко отразени от национални и местни телевизии, радиа, вестници, интернет сайтове и социални медии – общо 265 репортажа и публикации.
Видео от инициативата:   виж в нов прозорец
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 17:14 на 05.12.2019

Вижте всички номинации