loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от неправителствени организации

« Всички номинации в категория Инициативи за пътна безопасност от неправителствени организации

Наименование на организацията:  Сдружение "СБА Безопасно движение"
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Facebook страница:   виж в нов прозорец
Име на кампания или инициатива:  Велосипедистът - мобилност и здраве за децата
Кратко описание на материала:
Провеждане на състезания, обучения и събития,посветени на децата и младите хора, привлечени от приложното колоездене, велосипедите, спорта, в съчетание със спазване на правилата за безопасно движение на пътя и опазване на човешкия живот.
Обучение на учители за прилагане на интерактивни методи, подходи и техники за изграждане на отговорно поведение на пътя у подрастващите и спазване на правилата за движение на пътя.
Цели на инициативата:
Реализиране на разпознаваеми и утвърдени дейности на Сдружение "СБА Безопасно движене", посветени на пътната безопасност за деца и приложното колоездене. Провеждане на просветителска, обучителна, техническа, логистична и методическа подкрепа на училища, детски градини, представители на общността за утвърждаване на отговорно поведение на пътя и грижа за живота на децата и възрастните хора.
Целева група:  пешеходци, водачи, пътници, велосипедисти, деца, употреба на алкохол, колани, висока скорост, други
Период на кампанията – начална дата:  01.02.2019
Период на кампанията – крайна дата:  01.11.2019
Обхват на кампанията:  национален
Брой проведени събития и място на провеждане:
Организирани и проведени 4 Национални кръга от Републиканския шампионат по приложно колоездене и пътна безопасност на възраст 10-12 години в градовете - в градовете - София, Благоевград, Варна и Първомай, а в Републиканския шампионат на възраст 12- 15 години в шампионата „Младежта за безопасност на движението“ в два Национални кръга в община Челопеч и град Петрич.
Проведени състезания и тематични събития по покана на местни администрации, образователни институции и неправителствени организации: община Берковица, град Пирдоп, град Разлог, град Ботевград, град Етрополе, град Силистра и град Варна.
Проведено обучение с 25 педагогически специалисти на тема:„Модели на практическа работа и интерактивни занимания по БДП в образователните институции и в неформална среда. Организация и методика на обучението“, с присъждане на 1 кв. кредит в партньорство с Независим учителски синдикат.
Брой ангажирани участници:  4500
Партньори на кампанията:
Съюз на българските автомобилисти, Национален дворец на децата,ПП на СДВР, СБДДС - Столична община, РА "Сердика"-СО, БЧК,Сдружение "Алианс за обучение и квалификация - АОК",Независим учителски синдикат /НУС/
Постигнати успехи и резултати:
Общ брой участници в организираните обучения, състезания, кампании и събития на територията на цялата страна - над 4000.
Проведени над 10 състезания по пътна безопасност и приложно колоездене в цялата страна. Обучени учители с присъден един квалификационен кредит на тема: „Модели на практическа работа и интерактивни занимания по БДП в образователните институции и в неформална среда. Организация и методика на обучението“ в партньорство с Независим учителски синдикат
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 11:48 на 29.11.2019

Вижте всички номинации