loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

« Всички номинации в категория Инициативи за пътна безопасност от държавни институции, общини или местни администрации

Наименование на институцията:  СО-Район "Триадица"
Електронна страница:   виж в нов прозорец
Име на кампанията или инициативата:  "Заедно в клас и на пътя! Движи се безопасно по пътищата!
Кратко описание на инициативата:
Дейности са свързани с преодоляването на пропуските в обучението по БД на деца от детските заведения и ученици, чрез различни извънкласни форми на работа, както и с практически упражнения в реални условия на улицата.
Обучителен час „Заедно в клас и на пътя“ в Класна стая на открито в двора на училището.Практическо упражнение с велосипед на пътя за ученици от 5 клас.Състезания по БД за ученици от 1 до 7 клас. Състезанията се провеждат на три етапа: вътрешноучилищен, междуучилищен и заключителен етап. Всяко състезание се състои от: състезателен тест с въпроси; състезателен тест за практическо управление на велосипед.Ученически патрули по безопасност на движението попълват пътна карта „Моят безопасен път до училище” с информация за състоянието на пътя, маркировка, знаци, осветление, заграждения, подлези и т.н., в близост до училището.

Цели на инициативата:
Да се повиши пътната култура на поведение на учениците, учителите и родителите, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, да се предотврати участието им в конфликтни ситуации при движението по пътищата. Да се изгради мрежа от ученически патрули по БД на територията на района.
Целева група:  пешеходци, пътници, велосипедисти, деца
Период на кампанията – начална дата:  07.05.2019
Период на кампанията – крайна дата:  29.11.2019
Обхват на кампанията:  местен
Брой проведени събития и място на провеждане:
10 бр. в сградата и двора на 22 СУ "Георги С. Раковски", 121 СУ "Георги Измирлиев", 104 ОУ "Захари Стоянов"
Брой ангажирани участници:  30
Партньори на кампанията:
Сдружение "Национален клуб "Би-бит"
Постигнати успехи и резултати:
Всички етапи по изпълнението на проекта от провеждане на обучението, състезанията, компютърното обучение, заключителния етап, награждаването на участниците и празника на района са изпълнени в срок и са обхванати максимален брой деца и преподаватели, които да бъдат обучени и да затвърдят знанията си и да надградят както с теоретични, така и с практически знания и умения по безопасност на движението по пътищата и внимателното управлението на велосипед, тротинетка, ролери и скейтборд, съобразено с правилата за движение по пътищата.
Снимки от инициативатаСнимки от инициативатаСнимки от инициативата

Номинацията е изпратена в 16:08 на 27.11.2019

Вижте всички номинации