loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации

Заявление за участие

Уважаеми кандидати,
Бихме искали да ви насърчим и окуражим да кандидатствате с проекта, инициативата или кампанията за безопасност на пътя, които сте осъществили.
При номинирането ние не взимаме предвид колко сте големи, какъв бюджет сте изразходвали за провеждането на активностите или колко души сте ангажирали. Не е нужно да сте похарчили огоромна сума пари за отпечатване на листовки и излъчване на видеоклип или да имате под ръка армия от PR-специалисти. Инициативата ви може да засяга, например, въвеждане на специални мерки, отнасящи се към поведението на пътя на собствените ви служители.
Имайте предвид, че не можете да участвате с проект или активност, която е част от вашите задължения или основната ви дейност.
Журито ще отличи всяка добра идея, всяко оригинално хрумване по темата, свързано с намаляване на пътния травматизъм. Важно е какъв е резултатът, който сте постигнали до момента и дали предвиждате в бъдеще това да продължи. Както вече е модерно да се казва – дали вашият проект или инициатива имат устойчивост.
Постарали сме се да опростим максимално процедурата по кандидатстването без да изискваме от вас да ни изпращате купища документи.

Най-важното е какъв е вашия принос за безопасността на пътя, колкото и скромен да е той. А нашата цел е да направим така, че всички да научат за това.

Желаем ви успех!

 

В Годишни награди за пътна безопасност могат да участват всички търговски дружества от България, които са провели инициативи за насърчаване на пътната безопасност през изминалата година.

Наименование на юридическото лице: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 250
Представляващ организацията: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 80
Адрес за кореспонденция: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 400
Телефон: 
Задължително полеВижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Лице за контакт: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 80
Телефон: 
Задължително полеВижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Електронна поща: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 50
Електронна страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 1024
Facebook страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Основна дейност на юридическото лице: 
минимална дължина 10; максимална дължина 300
Име на кампания или инициатива: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 512
Кратко описание на кампанията: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 5000
Цели на инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Целева група: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Период на кампанията – начална дата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Период на кампанията – крайна дата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Обхват на кампанията: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Брой проведени събития и място на провеждане: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Брой ангажирани участници: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Партньори на кампанията: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Постигнати успехи и резултати: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 1500
Снимки от инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Видео от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Друг документ: 
Вижте помощ за това поле